close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

آیا کارفرما می‌تواند به بهانه مرخصی از حقوقم کم کند؟

۱۵ آذر ۱۴۰۲
ایران‌وایر
خواندن در ۲ دقیقه
آیا کارفرما می‌تواند به بهانه مرخصی از حقوقم کم کند؟

سلام؛

من این ماه حدود ۱۰ روز به مرخصی استعلاجی رفتم. زمانی که فیش حقوقی را گرفتم، دیدم از حق اولاد، حق مسکن، سنوات و… درصدی کم کرده‌اند. وقتی اعتراض کردم، گفتند قانون این را می‌گوید. حالا می‌خواستم بدانم آیا در قانون این‌طور پیش‌بینی شده است یا کارفرمای ما دروغ می‌گوید؟

با سلام؛

مطابق مواد ۶۲ و ۶۳ «قانون تامین اجتماعی»، غرامت دستمزد ایام بی‌کاری به دلیل بیماری مقداری کمتر از مجموع دریافتی‌های کارگر به هنگام اشتغال است؛ بدین نحو که غرامت دستمزد بیمه شده‌ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد، به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت ‌می‌شود و غرامت دستمزد بیمه شده‌ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او است؛ ‌مگر این که بیمه شده به هزینه سازمان تأمین اجتماعی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه‌ او خواهد بود. ضمنا غرامت دستمزد را بیمه پرداخت می‌کند، نه کارفرما.

نحوه محاسبه غرامت دستمزد در ماده ۶۳ قانون تامین اجتماعی بدین شرح توضیح داده شده است: «در مورد بیماری‌ها یا حوادث، آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل‌ دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و در مورد بیمه‌شدگانی که ‌کارمزد دریافت می‌کنند، آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از‌شروع بیماری تقسیم بر ۹۰ مشروط بر این که غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد، کمتر نباشد. در‌صورتی که بیمه شده دریافت ‌کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد، متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت‌دستمزد مذکور قرار گرفته است، به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.»

موفق باشید.

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

ویدیو

پشت صحنه گزارش؛ پدیده تتلو، از مجیزگویی برای نظام تا آزارگری

۱۵ آذر ۱۴۰۲
خواندن در ۱ دقیقه
پشت صحنه گزارش؛ پدیده تتلو، از مجیزگویی برای نظام تا آزارگری