close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

امر به معروف و نهی از منکر آقای خامنه ای

۲ خرداد ۱۳۹۷
مهرانگیز کار
خواندن در ۷ دقیقه
دعوت آمریکا به مذاکره مستقیم درباره همه نقاط بحران در روابط ، شاه بیت امر به معروف خامنه ای است.
دعوت آمریکا به مذاکره مستقیم درباره همه نقاط بحران در روابط ، شاه بیت امر به معروف خامنه ای است.

خطوط سرنوشت سیاسی تازه ای با سخنان رسمی و استراتژیک آقای پومپئو، وزیر خارجه تازه برگمارده پرزیدنت ترامپ، پیش روی ایران و جهان قرار گرفت. خیلی دشوار است که به راحتی بگوئیم دار و دسته پرزیدنت ترامپ به یقین کاخ سفید را تا دو سال دیگر ترک می کنند و خوب است جمهوری اسلامی ایران دست دست کند تا قدرتی کمتر خطرناک از این ها در آمریکا روی کار بیاید. همچنین خیلی سخت است که انتظار داشته باشیم خردی سیاسی و ناب به ناگاه وارد مجموعه سیاسی حکومت ایران بشود و بفهمد دیگر وقتش است تا جهان را همان گونه که هست ببیند و با بضاعت مدیریتی ضعیف و فاسدی که دارد در صدد تغییر جهان به کام خویش حتی در شعار برنیاید و بلکه با امکانات جهان امروزی این مرحله از خطر جدی را از سر بگذراند.

اما با وجود این دشواری ها که در تحلیل دست ما را می بندد، جهان سیاست، عرصه امکانات است. حکومتی که امکانات را انکار می کند و می چسبد به آرمان های انقلابی، دست بالا می شود کوبا، تازه این در حالی است که مدیرانش ، دستشان به چپاول معتاد نشده باشد و مانند مدیران ایرانی همه دخل ها و درآمد ملی و ذخیره ها را برای توسعه قدرت در منطقه و جهان شیعه یا دزدی خالی نکرده باشند. برادران کاسترو کجا، برادران ما در حکومت اسلامی کجا؟

ایران بر لب پرتگاهی است که باید انتخاب کند و از میان امکانات بهترین را برگزیند. این سخن به مفهوم آن نیست که در مسئله برجام ایران گناهکار است و آمریکا معصوم. بلکه به این معناست که ایران زمانی که فرارسیده و به قول پرزیدنت اوباما همه گزینه ها روی میز بوده و مذاکره با آمریکا و گفت و گو در باره همه نقاط حساس اختلاف حتی عادی سازی روابط، ممکن و میسر بوده، متوهم شده و خیال کرده خیلی آمریکا از ایران می ترسد و بهتر است فقط قبول کند در محدوده "هسته ای" مذاکره را بپذیرد تا آمریکا همیشه از ترس تنش بلرزد. این انتخاب ایران بدترین نوع استفاده از امکانات بوده و به خوبی نشان می دهد که عقل و خرد سیاسی برای ثبات دراز مدت در برترین سطح از هرم قدرت مفقود است. اقای خامنه ای در این خطا ی بزرگ و از دست دادن امکانات سیاسی پیشنهادی، مسئولیت مهم تاریخی در برابر ملت ایران دارد.

دعوت به "معروف" آقای خامنه ای به این معناست که به او بباورانند  ایران در آستانه فروپاشی است. پیش از برجام اقتصادش در هم ریخته بود. بعد از برجام هم چنین بود. اکنون هم که برجام بین زمین و هوا چرخ و واچرخ می زند، همان است.

اما مقصود از نوشتن این یادداشت، روضه خوانی و اعلام دشمنی با آقای خامنه ای نیست. ایشان به اندازی ای در دشمن سازی زبردست است که با کم و زیاد شدن یک دشمن چیزی تغییر نمی کند. بلکه مقصود دعوت از آقای خامنه ای به انتخاب شیوه ای درست و متناسب با شرایط جهانی در همین لحظه از تاریخ است. شاید به زبان خودشان و بی اندک مسامحه ای گمان دارم که این رهبر که هم قانون اساسی به او صفات خدائی داده، هم خودش گرفتار توهم شده، هم این که توی دست دزدان افتاده، به شدت نیازمند "امر به معروف و نهی از منکر" است.

معروف چیست ؟

تشویق خامنه ای به اندیشیدن به هشتاد میلیون جمعیتی که به رفاه و آزادی و امنیت که حقوق اولیه انسانی است دسترسی ندارد. درصد جمعیتی هم که نان سپاه و بسیچ و وابستگی به حکومت را می خورند و به آنها می گویند "مردم همیشه در صحنه" همین که تقی به توقی بخورد در سوگ از دست رفته ها کوچ می کنند به این سوی صحنه که آمریکا آن را آرایش می دهد و بالقوه هم آماده کوچ به آن هستند.

پس نه تنها اقای خامنه ای پس از عمری سیاست بازی باید به این خطر ها بیاندیشد، بلکه لازم است باور کند همان طور که اروپا نمی تواند به ایشان تضمین بدهد و سوگند یاد کند تا به خاطر منافع ایشان در صورت لزوم از امریکا و چین و روسیه قهر کند و بیاید زیر عبای ولی فقیه، ایرانیان همیشه در صحنه هم وقتی پای بود و نبودشان پیش بیاید تضمینی نیست که در پای ایشان جان نثار کنند. تازه در لحظه ای چنان خوفناک اساسا جان نثاری به چه درد اقای خامنه ای و نادیده گرفتن خطاهای سیاسی او می خورد؟

پس "معروف" در این بزنگاه تاریخی تامل در این واقعیت هاست. ارزیابی قدرت امریکا و متحدین آمریکاست. ارزیابی قدرت محدود خانم موگرینی است که می گوید زیان های شرکت های اروپائی صدمه دیده از برجام زخم خورده را جبران می کنند، اما نمی گوید صدمات ایرانیان را جبران می کنند. پذیرفتن نظام بانکی جهانی است که روی شاخ امریکا می چرخد.

دعوت آمریکا به مذاکره مستقیم درباره همه نقاط بحران در روابط ، شاه بیت امر به معروف خامنه ای است.  

دعوت به "معروف" آقای خامنه ای به این معناست که به او بباورانند  ایران در آستانه فروپاشی است. ورشکسته است. پیش از برجام اقتصادش در هم ریخته بود. بعد از برجام هم چنین بود. اکنون هم که برجام بین زمین و هوا چرخ و واچرخ می زند همان است. معروف حکم می کند که ایشان متناسب با ناداشته ها تصمیم بگیرند. بهترین را انتخاب کنند. دعوت آمریکا به مذاکره مستقیم درباره همه نقاط بحران در روابط ، شاه بیت امر به معروف خامنه ای است.  می ترسند سپاه عصبانی بشود؟  خب بشود. فوقش ایشان را به قتل می رساند و می گوید خودش مرد. برای زنان و مردانی که سکان رهبری های مهم را در لحظه های خطیر در دست دارند، همواره این خطرها بیخ گوش است.

"نهی از منکر" کدام است؟

این است که از سیاست نسبت دادن همه فعالان مدنی به دشمن، که خود به خوبی می دانند رفتاری منکراتی است، دست بردارد. با صدور یک فرمان که می شود به آن هدف ملی برای ایجاد وحدت و یگانگی در محاصره خطرات جهانی را اعطا کرد، پایان بخش این منکر بشوند. زندانیان امنیتی که به دروغ امنیتی شده اند و متهمین منتقد و مخالف که مدنی اعتراض کرده اند، فعالان مدنی حقوق بشری، حقوق زنان، آزادی بیان، اقوام و دوتابعیتی ها را آزاد کنند. قرار های وثیقه کسانی از این سلسله را که به صورت ظاهر آزاد شده اند باطل اعلام کنند. باور کنید این ها نشانه ضعف نیست. نشانه قدرت است. جهان هم به قدر کافی از تاریخچه ابرقدرت ها و عهدشکنی آنها با خبر است. آنها که باید بدانند شما به شرایط نگاه کرده اید و به امنیت کشور و احترام به حق حیات شهروندان اهمیت داده اید و نخواسته اید فقط در برابر درصد کمی از ایرانیان همیشه در صحنه محبوبیت داشته و اکثریت صغیر و کبیر یک ملت بزرگ را به خاطر حفظ شعارهای بی عمل دم تیر بدهید و تمامیت ارضی کشور را به خطر بیاندازید، شما را ستایش خواهند کرد.

هنوز دیر نیست

ایرانیان از انقلاب اسلامی چهار دهه است صدمه خورده اند. البته جمعی هم به ثروت های میلیادری رسیده اند، ولی در کشورهای غیردموکراتیک  پولدارها زود فلنگ را می بندند و در راه ماندگان و متوسط ها بلاگردان جنگ قدرت می شوند. آقای خامنه ای به قدری بد سیاستگذاری کرده که اینک ایرانیان با همه نارضایتی ها، از سقوط جمهوری اسلامی هم به شدت می ترسند. این یکی نوبر است. البته حق با مردم است که می دانند هر شخص یا گروه که در این چهل سال استعداد  خود مبنی بر سازماندهی و رهبری گروه کوچکی را علنی کرده، درکام ترور توسط حسین شریعتمداری و شکنجه گران و اقاریر اجباری و زندان ها و ترس ها و نهیب ها فرو رفته و از چرخه آلترناتیوشدن بیرون افتاده است.

شجاعت در یکدندگی و شعارپراکنی نیست. شجاعت در پذیرش واقعیت هائی است که نمی شود انکارشان کرد. 

این فقط آقای خامنه ای است که هرگاه معجزه آسا به درک روشنی از شرایط ایران و منطقه و جهان برسد، می تواند با اعلام  مذاکره با امریکا و در نهایت رفع نگرانی های غرب و به رسمیت شناختن تدریجی اسراییل، و پالایش حکومت خودش از یاوه گویان و لاف زنان بی خرد و حرفه ای، عاقبت به خیری از خود به جا بگذارد.

در غیر این صورت معجزه ای در کار نیست و ایرانیان در کام سرنوشتی فرو می روند که صدها عاقل به سادگی و در کوتاه مدت نمی توانند نجاتش بدهند. به خصوص که اقوام ایرانی به اندازه ای داغ و درد به سینه دارند که تجزیه آن کشور در صورت ورود به بحران نظامی و تداوم لجبازی های آقای خامنه ای مثل آب خوردن است.

آقای خامنه ای یک شب این گونه فکر کنید. ایرانیان خارج از کشور نمی خواسته اند خارج نشین بشوند و از چپ و راست فحش بخورند. شما آنها را ابتدا خارج نشین و سپس جاسوس دشمن معرفی کرده اید. زمان توبه که در اسلام راه برون رفت وجدان از گناه است فرا رسیده. به صورت عملی توبه کنید و دلاورانه تن به مذاکره مستقیم با امریکا بدون حضور اروپا بدهید. شجاعت در یکدندگی و شعارپراکنی نیست. شجاعت در پذیرش واقعیت هائی است که نمی شود انکارشان کرد. وقت تان تمام شده. راضی نشوید وقت ایرانیان هم بنا بر اراده شما تمام بشود. هنوز دیر نیست.

 

ثبت نظر

استان‌وایر

افزایش قربانیان قارچ سمی؛ حلقه مفقوده و سکوت مسئولان

۲ خرداد ۱۳۹۷
خواندن در ۳ دقیقه
افزایش قربانیان قارچ سمی؛ حلقه مفقوده و سکوت مسئولان