close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
اخبار

انتقال نازیلا معروفیان خبرنگار و دانشجوی زندانی به بیمارستان

۱۵ دی ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
نازیلا معروفیان، خبرنگار سقزی و دانشجوی دانشگاە علامە که در زندان به سر می‌برد بر اثر فشارهای ناشی از بازجویی بیهوش، به بیمارستان منتقل شده است.
نازیلا معروفیان، خبرنگار سقزی و دانشجوی دانشگاە علامە که در زندان به سر می‌برد بر اثر فشارهای ناشی از بازجویی بیهوش، به بیمارستان منتقل شده است.

 

نازیلا معروفیان، خبرنگار سقزی و دانشجوی دانشگاە علامە که در زندان به سر می‌برد بر اثر فشارهای ناشی از بازجویی بیهوش، به بیمارستان منتقل شده است.

خانم معروفیان در روز ۸ آبان پس از انتشار مصاحبه خود با امجد امینی (پدر مهسا امینی) بازداشت شده بود، در تاریخ چهارشنبە ۱۴ دی، در ساختمان دادگاە رسیدگی بە اتهاماتش، بر اثر فشارهای روانی و شکنجەهای روحی، بیهوش و بە بیمارستان مفتح ورامین منتقل شد.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌وایر نازیلا معروفیان چند ساعت بعد از انتقال به بیمارستان بدون طی مراحل درمانی، به زندان برگردانده شد. 

خانم معروفیان پیش از بازداشت در هشتم آبان، در توییتی پس انتشار مصاحبه خود با امجد امینی به کنایه گفته بود که «نکته دیگر این‌که من نه قصد خودکشی دارم و نه هیچ بیماری زمینه‌ای دارم.»

 

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

کردستان

ثبت نظر

اخبار

بیانیه فعالان جوانرود: به فضای امنیتی و وحشت در شهر پایان دهید

۱۵ دی ۱۴۰۱
خواندن در ۳ دقیقه
بیانیه فعالان جوانرود: به فضای امنیتی و وحشت در شهر پایان دهید