close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
اخبار

ادامه سرکوب دانشگاهیان؛ تعلیق دو استاد دانشگاه هنر تهران

۱۹ بهمن ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دکتر امیر مازیار(نفر سمت چپ)، هیئت علمی گروه فلسفه هنر دانشکده علوم نظری و مطالعات هنر دانشگاه هنر تهران، و دکتر کوروش گلناری، هیئت علمی گروه مجسمه‌سازی دانشکده هنرهای تجسمی این دانشگاه تعلیق شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دکتر امیر مازیار(نفر سمت چپ)، هیئت علمی گروه فلسفه هنر دانشکده علوم نظری و مطالعات هنر دانشگاه هنر تهران، و دکتر کوروش گلناری، هیئت علمی گروه مجسمه‌سازی دانشکده هنرهای تجسمی این دانشگاه تعلیق شده‌اند.

 

در ادامه فشارها بر دانشگاهیان و سرکوب شدید اعتراضات دانشجویان و اساتید معترض،  دو نفر از اساتید دانشگاه هنر از کار تعلیق شدند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دکتر امیر مازیار، هیئت علمی گروه فلسفه هنر دانشکده علوم نظری و مطالعات هنر دانشگاه هنر تهران، و دکتر کوروش گلناری، هیئت علمی گروه مجسمه‌سازی دانشکده هنرهای تجسمی این دانشگاه تعلیق شده‌اند.

دکتر مازیار به دلیل آن چه «اخلال در روند آموزشی دانشگاه» خوانده شده است به مدت یک ترم از تدریس تعلیق و از کلیه امکانات آموزشی و پژوهشی محروم شده است. دکتر مازیار همچنین در اینستاگرامش خبر داد که دکتر گلناری، هیئت علمی گروه مجسمه‌سازی دانشکده هنرهای تجسمی این دانشگاه نیز تعلیق شده است و سایر اساتید نیز تحت فشار برای امضا یا نگارش نامه‌هایی قرار دارند.

از آغاز اعتراضات سراسری درحداقل صد و چهل و چهار دانشگاه کشور، اعتراضات دانشجویان با سرکوب شدید، بازداشت، احکام انظباطی سنگین همراه بوده است. بر اساس آمار منتشر شده بیش از هفتصد دانشجو در بازداشت هستند. احکام سنگینی مانند زندان و محرومیت از تحصیل برای دانشجویان زیادی صادر شده است. در این میان بسیاری از از استادان دانشگاه هم از دانشجویان معترض حمایت کردند که با برخورد و سرکوب حکومت همراه شده است.

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

تهران

ثبت نظر

اخبار

احسان پیربرناش آزاد شد

۱۹ بهمن ۱۴۰۱
احسان پیربرناش آزاد شد