close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
عکس

زمستان سخت

۲۶ دی ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
بارش برف شهر تهران را  یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را  یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را  یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را  یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را  یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را  یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را  یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را  یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را  یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را  یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر
بارش برف شهر تهران را یکشنبه ۲۵ دیماه سفید پوش کرد. عکس ایران وایر

دومین دارنده منابع گاز جهان در بحران گازی

بحران گاز در دومین  کشور دارنده منابع گاز جهان، دلایل متعددی دارد که ریشه همه آن‌ها به گفته کارشناسان، در ناکارآمدی مدیران و سیاست‌های حکومتی است که به انزوای جهانی منجر شده است.

کمبود گاز در ماه‌های سرد امسال، ابتدا با مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های ایران شروع شد؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر هر سال تکرار می‌شود تا از تعطیلی نیروگاه‌های گازسوز و قطع برق جلوگیری شود. اما رفته‌رفته در میانه دی، قطع گاز و برق مراکز صنعتی آغاز شد و در ادامه به مراکز آموزشی، دولتی و خانه‌ها رسید. تا جایی که کار به تعطیلی مراکز آموزشی و اداری، بانک‌ها کشید. 

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

تهران

ثبت نظر

گزارش

آیا سوختگی و مسمومیت کارگران در ایران، چند برابر متوسط جهانی است؟

۲۶ دی ۱۴۰۱
ایران‌وایر
خواندن در ۷ دقیقه
آیا سوختگی و مسمومیت کارگران در ایران، چند برابر متوسط جهانی است؟