close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
عکس

جشن سده در یزد

۱۰ بهمن ۱۴۰۱
زرتشتیان یزد با برپایی آتش جشن سده را برگزار می‌کنند. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد با برپایی آتش جشن سده را برگزار می‌کنند. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال دعا و نیایش در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال دعا و نیایش در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال دعا و نیایش در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال دعا و نیایش در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال حمل مشعل جهت برپا ساختن آتش در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال حمل مشعل جهت برپا ساختن آتش در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال روشن کردن شمع جهت استفاده در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال روشن کردن شمع جهت استفاده در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال حمل تصویر منسوب به زرتشت در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال حمل تصویر منسوب به زرتشت در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال حمل مشعل جهت برپا ساختن آتش در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال حمل مشعل جهت برپا ساختن آتش در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال حمل مشعل جهت برپا ساختن آتش مرکزی در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال حمل مشعل جهت برپا ساختن آتش مرکزی در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال عکس و فیلم گرفتن از آتش مرکزی در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
زرتشتیان یزد در حال عکس و فیلم گرفتن از آتش مرکزی در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
تصویر منسوب به زرتشت در یکی از معبد یزد در جشن سده. عکس از ایران‌وایر
تصویر منسوب به زرتشت در یکی از معبد یزد در جشن سده. عکس از ایران‌وایر

 

جشن سَده از جشن‌های ایرانی است که در آغاز شامگاه ۱۰ بهمن برگزار می‌شود و بیش از هزار سال قدمت دارد. این جشن از مهم‌ترین جشن‌های زرتشتیان جهان است که در ایران هم در شهرهای مختلفی مانند تهران، کرمان، یزد و بابل برگزار می‌گردد. جشن سده در گذشته به‌همراه جشن‌های نوروز و مهرگان، از مهم‌ترین مراسم در ایران باستان بوده است که با نام جشن آتش یا جشن زمستان نیز شناخته می‌شود و در بعضی نقاط کشور از این جشن با نام «سده سوزی» یاد می‌شود.

 

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

یزد

ثبت نظر

کاریکاتور

طرح مجازات اظهارنظرهای غیرکارشناسی

۱۰ بهمن ۱۴۰۱
مانا نیستانی
طرح مجازات اظهارنظرهای غیرکارشناسی