close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
عکس

کشتی با چوخه

۱۴ فروردین ۱۴۰۲
نمایی از ورزشگاه برگزاری مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
نمایی از ورزشگاه برگزاری مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
ورزشکاران در حال مبارزه در مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
ورزشکاران در حال مبارزه در مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
ورزشکاران در حال مبارزه در مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
ورزشکاران در حال مبارزه در مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
چهره یکی از ورزشکاران بعد از مسابقه کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
چهره یکی از ورزشکاران بعد از مسابقه کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
ورزشکاران در حال مبارزه در مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
ورزشکاران در حال مبارزه در مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
تماشاگران حاضر در ورزشگاه مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
تماشاگران حاضر در ورزشگاه مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
ورزشکاران در حال مبارزه در مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
ورزشکاران در حال مبارزه در مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
ورزشکاران در حال مبارزه در مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
ورزشکاران در حال مبارزه در مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
حواشی مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
حواشی مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
تماشاگران در حال تشویق یکی از ورزشکاران مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر
تماشاگران در حال تشویق یکی از ورزشکاران مسابقات کشتی با چوخه در اسفراین، استان خراسان شمالی. عکس از ایران‌وایر

 

کشتی با چوخه یکی از معروف‌ترین ورزش‌های محلی ایران است. کشتی با چوخه که در میان اهالی خراسان رواج دارد، از تاریخچه کهنی برخوردار است و این ورزش بومی در بسیاری از مراسم محلی به خصوص جشن عروسی نیز رایج بوده‌است. مردم خراسان از قدیم برای این کشتی اهمیت خاصی قائل بودند و در پرورش پهلوانان این رشته می‌کوشیدند. این کشتی به‌طور سنتی در مراسم عروسی ایام نوروز در روستاها برگزار می‌شد. بعدها توسعه و رواج پیدا کرد

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

خراسان جنوبی

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

خراسان رضوی

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

خراسان شمالی

ثبت نظر

اخبار

از سر گیری اعتراضات معلمان و کارگران؛ کناره‌گیری وزیر آموزش و پرورش

۱۴ فروردین ۱۴۰۲
ایران وایر
خواندن در ۶ دقیقه
از سر گیری اعتراضات معلمان و کارگران؛ کناره‌گیری وزیر آموزش و پرورش