close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
کاریکاتور

نور بر سر دار؛ محمد قبادلو اعدام شد

۳ بهمن ۱۴۰۲
مانا نیستانی
اخبار

فرهاد سلیمی٬ زندانی کرد و اهل سنت٬ اعدام شد

۳ بهمن ۱۴۰۲
ایران‌وایر
خواندن در ۲ دقیقه
فرهاد سلیمی٬ زندانی کرد و اهل سنت٬ اعدام شد