close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
کاریکاتور

آخرین لبخند‎

۳ خرداد ۱۴۰۳
مانا نیستانی
آخرین لبخند‎

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

گزارش

استفاده ابزاری از امام هشتم؛ ابراهیم رئیسی و تولیت آستان قدس

۳ خرداد ۱۴۰۳
آرزو کریمی
خواندن در ۷ دقیقه
استفاده ابزاری از امام هشتم؛ ابراهیم رئیسی و تولیت آستان قدس