close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
اخبار

تهدید خبرنگاران؛ سقز پیش از سالگرد مهسا

۲۰ شهریور ۱۴۰۲
ایران وایر
خواندن در ۱ دقیقه
تهدید خبرنگاران؛ سقز پیش از سالگرد مهسا

سقز، دوشنبه، ۲۰ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه 

فشار همه‌جانبه حکومت در چند روز باقی‌مانده به سال‌گرد قتل «مهسا (ژینا) امینی» بیشتر خودنمایی می‌کند. از احضار فعالان مدنی گرفته تا تعقیب و بازداشت خانواده کشته‌شدگان و همچنین کنترل عبور و مرور شهروندان با نصب دوربین‌های مختلف، همگی در برنامه حکومت گنجانده شده‌اند.

در آخرین مورد، در طول روز دوشنبه ۲۰ شهریور، از نهادهای قضایی با خبرنگاران در شهر سقز تماس گرفته شده است که به دستور دادستان، در چند روز باقی‌مانده، خبرنگاران محلی از انتشار هرگونه خبری که منجر به ملتهب شدن فضا شود، خودداری کنند.

در این تماس همچنین به خبرنگاران گفته شده است که حق ندارند نسبت به دوربین‌هایی که به تعداد زیاد در نقاط مختلف نصب شده‌اند، خبری منتشر کنند.

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

کردستان

ثبت نظر

اخبار

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان بازداشت شد

۲۰ شهریور ۱۴۰۲
خواندن در ۱ دقیقه
عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان بازداشت شد