close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
استان‌وایر

روش یک راننده تاکسی کرج برای ترویج کتابخوانی

۲۶ خرداد ۱۳۹۶
خواندن در ۱ دقیقه
روش یک راننده تاکسی کرج برای ترویج کتابخوانی

استان وایر: محمدرضا میربزرگی، راننده تاکسی کرجی، با گذاشتن تعدادی کتاب در ماشین خود برای استفاده هرچندکوتاه مسافران، سعی در حفظ و ترویج فرهنگ کتابخوانی دارد.

به گزارش تیتر اول، محمدرضا میربزرگی درباره انگیزه خود از این کار می گوید: «باتوجه به رشد روزافزون شبکه های اجتماعی و مجازی،فقدان کتاب وکتابخوانی بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود ومن هم نوبه ی خود ودرحیطه ی کاری خود سعی دراعتلای این فرهنگ زیبا دارم».

محمدرضا میربزرگی می گوید که «اگر قرار هست جامعه ای روبه رشد وترقی داشته باشیم لاجرم باید آگاهی وسطح معلومات جامعه افزایش یابد واین امرمحقق نمی شود مگر با رشد فرهنگ کتابخوانی».

این شهروند کرجی با تاکید بر اینکه آموزش حتی یک کلمه هم غنیمت است، می گوید:« اگراینکار من سبب شود تا شروع و انگیزه ای برای حتی یکنفر باشد من در کار خود موفق و به نیت خود رسیده ام. البته برای بازگرداندن وتوسعه این فرهنگ که هر روز بیشتر به فراموشی سپرده می شود، نیاز به اقدامات اساسی و هماهنگ بین نهادهای آموزشی و فرهنگی وحتی خانواده ها دارد.»

به گفته این راننده تاکسی، استقبال مردم ومسافران از این کار خوب بوده و «خوشبختانه بااستقبال وباز خوردهای خوبی مواجه شدم وازگروههای سنی مختلف نسبت به این کار نظریه دریافت کردم و جالب اینکه اکثر آنها این نکته که پیشرفت تکنولوژی وشبکه های اجتماعی منجر به کمرنگ شدن کتاب وکتابخوانی ودر نتیجه در افت فرهنگی نقش دارد را قبول دارند،اما لاجرم در جریان رود شناور هستند. بیشترمسافرها با دیدن کتاب ها در ماشین ابراز احساسات می کنند و کتاب خواندن را تأیید می کنند اما در نهایت باافسوس می گویند وقت برای کتاب خواندن نیست،ولی واقعیت امراین هست باکمی مدیریت زمان براحتی این وقت پیدا می شود.»

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

البرز

ثبت نظر

گزارش

عامل کهریزک در زندان اوین همبند قربانی کهریزک شد

۲۵ خرداد ۱۳۹۶
فرشته ناصحی
خواندن در ۶ دقیقه
عامل کهریزک در زندان اوین همبند قربانی کهریزک شد