close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
فرهنگ

جشنِ صلح هنرمندانِ ایرانی

۲۲ فروردین ۱۳۹۳
آیدا نیک فرجام
خواندن در ۳ دقیقه
پوستر قباد شیوا که قبل از این برای حمایت از ژاپنی ها در سونامی طراحی شده بود باز ارائه شده. این پوستر بنیادش بر اساس طراحی ست و ترکیب جالبی دارد.
پوستر قباد شیوا که قبل از این برای حمایت از ژاپنی ها در سونامی طراحی شده بود باز ارائه شده. این پوستر بنیادش بر اساس طراحی ست و ترکیب جالبی دارد.
مجموعه ی گرافیک آثار خوبی در خود دارد. اما این آثار بارها در جاهای دیگر ارائه شده اند. آثار علیرضا مصطفا زاده، پریسا تشکری و مهدی سعیدی از این دسته اند.
مجموعه ی گرافیک آثار خوبی در خود دارد. اما این آثار بارها در جاهای دیگر ارائه شده اند. آثار علیرضا مصطفا زاده، پریسا تشکری و مهدی سعیدی از این دسته اند.
ساتیار امامی عکسی بازسازی شده و ترکیبی بر ساخته است.
ساتیار امامی عکسی بازسازی شده و ترکیبی بر ساخته است.
آیین شاهرودی با ثبت دختری لبخند برلب، شور زندگی را تداعی می کند که از میان نظامیان سر بر کرده.
آیین شاهرودی با ثبت دختری لبخند برلب، شور زندگی را تداعی می کند که از میان نظامیان سر بر کرده.
شهریار توکلی هم آرامش سپیدگونی روایت کرده که می تواند اشاره ای غیر مستقیم به صلح داشته باشد.
شهریار توکلی هم آرامش سپیدگونی روایت کرده که می تواند اشاره ای غیر مستقیم به صلح داشته باشد.
عکسی که مهدی عبدالکریمی ارائه کرده است، سفیدی صلح را تداعی می کند.
عکسی که مهدی عبدالکریمی ارائه کرده است، سفیدی صلح را تداعی می کند.
اثر معروف آزاده اخلاقی بازسازی صحنه ی مرگ آیت الله طالقانی ست. شاید انتخاب این اثر در مجموعه، اشاره به جنبه صلح طلب تر محمود کاشانی در مقابل رویه های افراطی دیگر انقلابیون باشد.
اثر معروف آزاده اخلاقی بازسازی صحنه ی مرگ آیت الله طالقانی ست. شاید انتخاب این اثر در مجموعه، اشاره به جنبه صلح طلب تر محمود کاشانی در مقابل رویه های افراطی دیگر انقلابیون باشد.
پرهام تقی اف تاریخ را چون کتابی نشان می دهد که در ورق های آن جنگ یا صلح در حال تعامل هستند.
پرهام تقی اف تاریخ را چون کتابی نشان می دهد که در ورق های آن جنگ یا صلح در حال تعامل هستند.
اثر کوروش ادیم و سوگل کاشانیان از نظر بصری و ارزش های زیباشناختی هم چندان قابل توجه نیستند.
اثر کوروش ادیم و سوگل کاشانیان از نظر بصری و ارزش های زیباشناختی هم چندان قابل توجه نیستند.
لیدا معتمد در اثری پر کار و بدبینانه، صلح را دلقکی می داند که شاخه ی زیتون را با مسخرگی تعارف می کند به کبوتر صلح. کبوتری که بر طناب دار نشسته و موجودیتش بی فایده و در بهترین حالت تزیینی ست.
لیدا معتمد در اثری پر کار و بدبینانه، صلح را دلقکی می داند که شاخه ی زیتون را با مسخرگی تعارف می کند به کبوتر صلح. کبوتری که بر طناب دار نشسته و موجودیتش بی فایده و در بهترین حالت تزیینی ست.
حافظ میر آفتابی با تکه چسبانی( کولاژ) روایتی جامع از نگاه خود به صلح بیان کرده است. نارنجی جیغ، زمینه ی اثر او را فعال کرده است.
حافظ میر آفتابی با تکه چسبانی( کولاژ) روایتی جامع از نگاه خود به صلح بیان کرده است. نارنجی جیغ، زمینه ی اثر او را فعال کرده است.
صبا سلیمانی دختری خیره به ما تصویر کرده است. آبی زمینه و پرنده های سفید می توانند یاد آور صلحی باشند که در پس پشت ذهنِ شخصیت حاضر در اثر وجود دارد.
صبا سلیمانی دختری خیره به ما تصویر کرده است. آبی زمینه و پرنده های سفید می توانند یاد آور صلحی باشند که در پس پشت ذهنِ شخصیت حاضر در اثر وجود دارد.
سحر حق گو، سمانه صلواتیان، حسن عامه کن، حسن موسوی و غلامعلی مکتبی تصویر سازی های کودکانه، عموما مربوط به کتاب های کودک و نوجوان ارائه داده اند.
سحر حق گو، سمانه صلواتیان، حسن عامه کن، حسن موسوی و غلامعلی مکتبی تصویر سازی های کودکانه، عموما مربوط به کتاب های کودک و نوجوان ارائه داده اند.
گفته می شود تصویر سازی موظف به روایت است. یعنی در تصویر سازی قصه گفته می شود. این روایت ها در مجموعه تصویر سازی های "هنر برای صلح" به طبع می بایست راوی صلح باشند.
گفته می شود تصویر سازی موظف به روایت است. یعنی در تصویر سازی قصه گفته می شود. این روایت ها در مجموعه تصویر سازی های "هنر برای صلح" به طبع می بایست راوی صلح باشند.
مریم طباطبایی: با رنگ های سرد و نوری مطلق که از هیچ و هیچستان می تابد، کودکی را نقش کرده منتظر. این کودک شاید منتظر پدر خودش است و مادر او را از پنجره کنار می کشد.
مریم طباطبایی: با رنگ های سرد و نوری مطلق که از هیچ و هیچستان می تابد، کودکی را نقش کرده منتظر. این کودک شاید منتظر پدر خودش است و مادر او را از پنجره کنار می کشد.
در اثر نزار موسوی نیا سر زن بی چشم، یاد آور مدوسای مار موست. سری بی تن و هراسناک که بالای سر جهانِ در حال سوختن افراخته شده و شناور است.
در اثر نزار موسوی نیا سر زن بی چشم، یاد آور مدوسای مار موست. سری بی تن و هراسناک که بالای سر جهانِ در حال سوختن افراخته شده و شناور است.
محمد طباطبایی با اشاره به بی سر بودن زن سفید پوش و مردِسیاه پوشی که می تواند نماد جنگ باشد، بده بستان دائم این دو مفهوم متضاد اما کامل کننده را دستمایه کار قرار داده است.
محمد طباطبایی با اشاره به بی سر بودن زن سفید پوش و مردِسیاه پوشی که می تواند نماد جنگ باشد، بده بستان دائم این دو مفهوم متضاد اما کامل کننده را دستمایه کار قرار داده است.
ایمان صفایی در "ذات صلح" پرچم سه رنگ ایران را نشان می دهد که ذات آن با کلت و اسلحه در هم آمیخته. رویکرد بصری صفایی بیشتر به گرافیک نزدیک است و به نوعی یا آور هنرمندان پاپ آرت هم هست.
ایمان صفایی در "ذات صلح" پرچم سه رنگ ایران را نشان می دهد که ذات آن با کلت و اسلحه در هم آمیخته. رویکرد بصری صفایی بیشتر به گرافیک نزدیک است و به نوعی یا آور هنرمندان پاپ آرت هم هست.
وحید دانایی فر نقدی جالب بر جنگ وارد نموده که بنا بر آن، جنگ به بازی پینگ پونگی شبیه می شود. اثر او سه لت (سه تایی) است.
وحید دانایی فر نقدی جالب بر جنگ وارد نموده که بنا بر آن، جنگ به بازی پینگ پونگی شبیه می شود. اثر او سه لت (سه تایی) است.
اثر علیرضا جدی یادآور "گرانیکا"ی پیکاسو ست. تعارضات اسطوره ای جنگ و صلح را یاد آوری می کند اما غولچه ها و موجودات طنز گون اش در ترکیبی محکم و رنگ سازی دقیق به خوبی همنشینی دارند
اثر علیرضا جدی یادآور "گرانیکا"ی پیکاسو ست. تعارضات اسطوره ای جنگ و صلح را یاد آوری می کند اما غولچه ها و موجودات طنز گون اش در ترکیبی محکم و رنگ سازی دقیق به خوبی همنشینی دارند
این اثر نصرت الله مسلمیان از نقاشی های مجموعه "جنگ" اوست. رنگِ خاکی زمینه، در کنار تاش های به شدت احساس گرا (اکسپرسیو) مشخصه های بصری اثر او هستند
این اثر نصرت الله مسلمیان از نقاشی های مجموعه "جنگ" اوست. رنگِ خاکی زمینه، در کنار تاش های به شدت احساس گرا (اکسپرسیو) مشخصه های بصری اثر او هستند
آثار وحید چمانی، پویا رضی، سارا عباسیان، فرخ مهدوی و شهریار احمدی نیز ارتباط محتوایی و حتا شکلی مشخصی با مضمون صلح ندارند. اما انتخاب آنها به خوبی انجام شده و همگی جالب توجه اند
آثار وحید چمانی، پویا رضی، سارا عباسیان، فرخ مهدوی و شهریار احمدی نیز ارتباط محتوایی و حتا شکلی مشخصی با مضمون صلح ندارند. اما انتخاب آنها به خوبی انجام شده و همگی جالب توجه اند
این اثر علیرضا آدمبکان از مجموعه ی "شمایل های من" انتخاب شده است. ترکیبِ فروپاشی فیگوراتیو و رنگ های معنادار از مشخصه های آشنای اثر او هستند
این اثر علیرضا آدمبکان از مجموعه ی "شمایل های من" انتخاب شده است. ترکیبِ فروپاشی فیگوراتیو و رنگ های معنادار از مشخصه های آشنای اثر او هستند
جشنِ صلح هنرمندانِ ایرانی

دی و بهمن ماه امسال، هنرمندانِ ایران با همکاری کمیسیون ملی یونسکو جشنواره ای برای صلح برپا کردند. از 18 دی ماه تا 14 بهمن، خانه هنرمندان، گالری محسن و گالری ویستا به تناوب پذیرای موسیقی، نقاشی، عکاسی، تصویر گری و اجراهای زنده از جمله پرفورمنس بودند. کاتالوگ نمایشگاه که به تازگی منتشر شده است، حاوی تصویر آثار متنوع هرمندانِ ایرانی ست که نشان می دهد جشنواره ی هنر برای صلح یک فستیوال بزرگ هنری است و هنرمندانِ معتبر زیادی در این جشنواره اثر ارائه کرده اند.

مراسم افتتاحیه 18 دی ماه 1392 ساعت 5 عصر در خانه هنرمندان برگزار شد. در آغاز این مراسم حمید پور آذری پرفورمنسی با مضمون صلح برگزار نمود.

در افتتاحیه چند کلیپ و یک فیلم کوتاه پخش شد: یک کلیپ با موضوع هنر برای صلح، یک دوئت برای صلح، کلیپ آوای صلح کامکار، فیلمی کوتاه با عنوانِ لالایی از مهران گل محمدی. نمایشی به کارگردانی هانی صالحی، رونمایی از کتابِ هنر برای صلح و اهدای نشان به حامیانِ جشنواره و هنرمندانِ شناخته شده نیز از دیگر بخش های افتتاحیه بود.

نمایشگاه هایی که در طول بیش از یک ماه و در سه گالری برگزار شدند و اکنون نیز آثار آنها، در کاتالوگ جشنواره در دسترس قرار گرفته اند، با توجه به گستردگی و چند رسانه ای بودنشان می توانند گوشه ای از بضاعت هنر معاصر ایران را یک جا نشان دهند.

در نمایشگاه نام هنرمندان مستقل و معتبری همچون علیرضا آدمبکان، علیرضا جدی، بهنام کامرانی، رامین اعتمادی بزرگ، آزاده اخلاقی، کوروش ادیم، ساسان ابری، مهرداد افسری، ساتیار امامی، شهریار توکلی، مهران مهاجر، مهدی مقیم ، حسن عامه کن، رضا مکتبی، اکبر نیکان پور، پریسا تشکری، تهمتن امینیان به چشم می خورد.

 با آن افتتاحیه ی مفصل و لیست بلند بالای هنرمندانِ معتبر انتظار می رفت جشنواره هنر برای صلح مهمترین اتفاق هنری سال یا دست کم یکی از دو سه رویداد هنری مهم سال 1392 باشد. انتظاری که در بعضی بخش ها به خوبی بر آورده شد و در بعضی بخش ها نه.

از طرف دیگر، حکومت ایران همواره کوشیده است با حمایت از این نوع  جشنواره ها و مضامینِ مربوط به صلح، نقابی از لبخند بر چهره بزند و به این وسیله رویکردهای خصمانه خود را پنهان سازد. به طور مثال هنگامی که خیابان های تهران در سال هشتاد و هشت عرصه ی جنگی نابرابر و یک طرفه بود (که در آن حکومت به روشی خشن معترضان را سرکوب می نمود،) مجید انتظامی از جانب دولت سمفونی صلح را به شکل تور در شهرهای مهم دنیا اجرا می کرد.

بنابراین، معمولا وقتی هنر با مضمون صلح در ایران پی گرفته شده است، حمایتی رسمی پشت آن بوده که به حکم نقض غرض آن رویداد را از اعتبار واقعی انداخته است. جشنواره ی هنر برای صلح اما، با توجه به برگزار کنندگان مستقل، حامیان بین المللی (همچون یونسکو) و هنرمندانِ غیر وابسته ای که دست اندرکار آن بوده اند از این اتهام مبراست و آثار خوب و گاه درخشانی که در آن ارائه شده است بسیاری از آنها قابل تماشا و بررسی هستند.

هنر شمشیر دو لبه است. از طرفی به امور دست نیافتنی و آرمان ها جنبه ی عینی می دهد و آنها را روایت می کند. از طرف دیگر گاه توجیه کننده سیاست رسمی جهان است. جهانی که هرگز در همه جای آن صلح برقرار نبوده و جنگ از شهری به شهری، از کشوری به کشوری می رود و جغرافیا را در می نوردد و به هم می ریزد.

از طرف دیگر هنر دنیای جنگ زده را نرم و تحمل پذیر و آرام می کند. ما می توانیم طرف دوم باشیم. طرفدار هنر باشیم. هنر برای صلح، نه برای جنگ.

 

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

فرهنگ

پنجاه سال تمبر نوروزی، عاری از زیبایی‌ و ارزش هنری

۲۲ فروردین ۱۳۹۳
فروزان جمشیدنژاد
خواندن در ۸ دقیقه
پنجاه سال تمبر نوروزی، عاری از زیبایی‌ و ارزش هنری