close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
فرهنگ

"نقش‌های تکراری خانم پ": نمایشگاه پرستو فروهر در تهران

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
آیدا نیک فرجام
خواندن در ۳ دقیقه
گالری طراحان آزاد در نزدیکی یوسف آباد تهران واقع است.
گالری طراحان آزاد در نزدیکی یوسف آباد تهران واقع است.
گالری طراحان آزاد در نزدیکی یوسف آباد تهران واقع است.
گالری طراحان آزاد در نزدیکی یوسف آباد تهران واقع است.
گالری طراحان آزاد در نزدیکی یوسف آباد تهران واقع است.
گالری طراحان آزاد در نزدیکی یوسف آباد تهران واقع است.
انسان های کشته شده، خوابیده، چشم بسته هدف و خون عناصر جزئی این آثار است.
انسان های کشته شده، خوابیده، چشم بسته هدف و خون عناصر جزئی این آثار است.
این پروانه ها نیز با توجه به قاعده ی "از جزء به کل" دارای جزئیات ساختاری هستند.
این پروانه ها نیز با توجه به قاعده ی "از جزء به کل" دارای جزئیات ساختاری هستند.
پروانه های فروهر تمثال قدیمی در آثار او هستند.
پروانه های فروهر تمثال قدیمی در آثار او هستند.
نی است که بدون موضع گیری منفی از تکنیک های دیجیتال در آثارش سود جست.
نی است که بدون موضع گیری منفی از تکنیک های دیجیتال در آثارش سود جست.
یک بده بستان دائمی، یک طرح ترکیبی دیجیتالی را دارای امکانِ چندگانه خوانی کرده اند.
یک بده بستان دائمی، یک طرح ترکیبی دیجیتالی را دارای امکانِ چندگانه خوانی کرده اند.
فروهر در آثار تازه اش به سوی آبستره و ساده سازی هم رفته است.
فروهر در آثار تازه اش به سوی آبستره و ساده سازی هم رفته است.
ریتمِ رنگ ها و ضرباهنگ فرم ها در نمایشگاه تازه ی فروهر نیز به چشم می خورد.
ریتمِ رنگ ها و ضرباهنگ فرم ها در نمایشگاه تازه ی فروهر نیز به چشم می خورد.
آلبومِ پارچه ای فروهر یادآور تاکید بر این نکته است که تکرار معنای شکل را عوض می کند.
آلبومِ پارچه ای فروهر یادآور تاکید بر این نکته است که تکرار معنای شکل را عوض می کند.
انگار انسان های این شطرنج گرفتار در شطرنج بی پایان زندگی هستند.
انگار انسان های این شطرنج گرفتار در شطرنج بی پایان زندگی هستند.
شطرنجی از ریتم و تکرار بازساخته شده.
شطرنجی از ریتم و تکرار بازساخته شده.
پرستو فروهر همواره به فیگور و طراحی انسانی توجه داشته است.
پرستو فروهر همواره به فیگور و طراحی انسانی توجه داشته است.
چهره های این مجموعه با استفاده از اصل تکرار خلق شده اند.
چهره های این مجموعه با استفاده از اصل تکرار خلق شده اند.
علائق طراحانه در آثار تازه ی پرستو فروهر دیده می شود.
علائق طراحانه در آثار تازه ی پرستو فروهر دیده می شود.

از ۵ تا ۱۰ اردیبهشت ۹۳ نمایشگاهی جامع از آثار «پرستو فروهر» هنرمند شناخته شدهٔ معاصر در گالری طراحان آزاد تهران برگزار شد.

در این نمایشگاه آثاری از دوران‌های کاری مختلف هنرمند تحتِ عنوانِ «نقش‌های تکراری خانم پ» به نمایش در آمده است. در کنار آثار پیشین، طرح‌های تازه نیزدر این نمایشگاه دیده می‌شود که خبر از تغییر زیرپوستی هنرمند و پا گذاشتن به دوران پختگی می‌دهد.

با تماشای آثار این نمایشگاه این نکته روشن می‌شود که پرستو فروهر اکنون در میانسالی و بعد از برگزاری و خلق آثار متعدد به نماد‌ها و عناصر شخصی و سبک منحصر به فرد خود دست پیدا کرده است. شاید این نماد‌های سبکی را به شکل مختصر بتوان به عناصر زیر تقسیم کرد:

ریتم و تکرار

بنیان زیبا‌شناختی آثار فروهر بر ریتم و تکرار گذاشته شده. در آثار او هیچ اثر یا مجموعه‌ای نمی‌توان یافت که فرم تک گو و یگانه باشد. همه چیز در تکرار شکل می‌گیرد. در جهانِ تصویر شده فروهر تجمع عناصر کوچک به شکل گرفتن عنصر بزرگ‌تر منتهی می‌شود. در چند اثر تازه‌ای که در این نمایشگاه آمده این تجمع به شکل تکرار آدمهای سیاه و سفید و جمع شدنشان به شکل یک پرترهٔ انسانی انجام شده. آدمهای فروهر در حالت‌های مختلف، میان حرکت و ایستایی مسخ شده و تکرار شده‌اند. انسان‌های استبداد زدهٔ کشورهایی که به شکلِ ظالمانهٔ توتالیتری اداره می‌شوند، فردیتشان از خود تهی شده و در آن‌ها فرد در خدمت جمع است و غیر از این بی‌معناست. این آدم‌ها با چشم‌بند، دستبند و دهان‌بند، بی‌چشم و صورت و شخصیت وامانده‌اند. آدمهای سادهٔ بی‌صورت فروهر همچون ایستادگان روبروی دو آینه در کنار هم تکرار می‌شوند و اشکال بزرگتری می‌سازند. معروف‌ترین این اشکال پروانه‌های پرستو فروهر هستند که در نمایشگاه حاضر نیز یک دیوار گالری به آن‌ها اختصاص داده شده است.

بی‌‌‌نهایت

پروانه‌ها پرتره‌هایی است که از تجمع فرم‌های کوچک‌تر به دست آمده‌ اما دارای یک شکل نهایی و بسته شده نیستند. نوع خلق این آثار و تکیهٔ ابزاری به نرم افزار‌های دیجیتالی نقشمایه‌هایی به دست داده است که بشدت یادآور فرمول‌های ریاضیاتی بی‌‌‌نهایت هستند. تکرار تا بی‌‌‌نهایت مشابه است با نقش‌های فرش و معماریهای شرقی و مخصوصا فرش ایرانی. قرینگی رعایت شده در بسیاری از آثار او نیز این تشابه را تشدید می‌کند.

سطح

با این حال در تمام آثار این نمایشگاه سطح بر حجم غلبه دارد. حتا آنجا که هنرمند به سراغ احجام می‌رود باز تعامل فرم‌های حجیم با سطح دیده می‌شود. شکل شطرنج به عنوانِ بازیِ احجام بر سطوح، حجمی‌ترین اثری می‌تواند به حساب آید که در این مجموعه ارائه شده. البته این گرایش به سطح منافی تنوع تکنیکی او نیست؛ فروهر برای خلق آثارش از مواد مختلفی سود جسته است. از جمله یکی از آثار او دفترچه‌ای پارچه ای است که فرم‌های مکررِ بی‌نهایتی صفحات آن را پوشانده. پرستو فروهر اما پیش از این در مجموعه‌های دیگری از انواع دیگر هنرهای حجم‌گرا برای بیان ایده‌هایش سود جسته است.

انتزاع

با همهٔ آنکه فرم‌های شناسا (همچون پروانه و انسان) در آثار فروهر نمایانده شده اند، اما دست آخر شکلِ انتزاعیِ ذهن است که کار نهایی را می‌کند. یعنی آثار فروهر را سرانجام و به خاطر تکیه بر تکرار می‌توان آثاری انتزاعی نیز به حساب آورد. تکراری که در تمام آثار هست شکل‌ها را از محتوای نخستین خود خالی می‌کند و ذهنِ خسته و مکرر شده، پا به دنیای انتزاعات و آبستره‌ها می‌گذارد. در واقع، تکرار، رنگ‌های ترکیبی و کمرنگ، و تمایل به سفیدی و عناصر دیگر آثار فروهر را در ‌‌نهایت آثاری کمابیش انتزاعی می‌سازند که می‌توان تاویل و خوانش‌های متعدد و حتا متضاد از آثار او به عمل آورد.

ثبت نظر

جامعه مدنی

بچه می فروشیم، زیر قیمت بازار

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
آرزو مرادی
خواندن در ۵ دقیقه
بچه می فروشیم، زیر قیمت بازار