close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تصویری

بی‌نظمی و آشفتگی در مرز مهران

۹ شهریور ۱۴۰۲
شهروند خبرنگار
بی‌نظمی و آشفتگی در مرز مهران
بی‌نظمی و آشفتگی در مرز مهران
بی‌نظمی و آشفتگی در مرز مهران
بی‌نظمی و آشفتگی در مرز مهران
بی‌نظمی و آشفتگی در مرز مهران
بی‌نظمی و آشفتگی در مرز مهران
بی‌نظمی و آشفتگی در مرز مهران

یک شهروند خبرنگار با ارسال این تصاویر از مرز مهران برای ایران وایر نوشته است: «بی نظمی و آشفتگی در مرز مهران به شدت جلب توجه می‌کند. همه جا پر از آشغال و زباله است و اغلب افرادی که برای راهپیمایی اربعین راهی مرز شده‌اند از این حجم کثیفی و بی نظمی تعجب کرده‌اند. این بی نظمی هیچ ارتباطی به تبلیغاتی که حکومت درباره نظم و ترتیب پیاده روی اربعین می‌کند، ندارد.»

ثبت نظر

گزارش

افزایش فشار نهادهای امنیتی به وکلا؛ صالح نیکبخت چه تبلیغی علیه نظام...

۹ شهریور ۱۴۰۲
مریم دهکردی
خواندن در ۷ دقیقه
افزایش فشار نهادهای امنیتی به وکلا؛ صالح نیکبخت چه تبلیغی علیه نظام کرد؟