close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
عکس

بحران گاز در سرزمین گاز

۱۹ بهمن ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
سوختن گازهای اضافه در پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
سوختن گازهای اضافه در پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
سوختن گازهای اضافه در پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
سوختن گازهای اضافه در پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر
نمایی از پالایشگاه پارس جنوبی در عسلویه در جنوب ایران. عکس از ایران‌وایر

 

همه چیز بسته به گاز است

برای درک ابعاد این بحران، باید بدانیم که گاز طبیعی به تنهایی سهمی ۷۵ درصدی از ترکیب سبد انرژی ایران دارد، ۹۸ درصد مصارف عمومی خانگی و تجاری در مناطق شهری و ۸۲ درصد این مصارف در بخش روستایی وابسته به گاز طبیعی است.

۹۵ درصد خوراک شرکت‌های پتروشیمی که بخش عمده ارزآوری ایران وابسته به عملکرد آن‌هاست، از محل تحویل گاز طبیعی به این شرکت‌ها تامین می‌شود.

سوخت اولیه کلیه نیروگاه های برق ایران از این منبع یعنی گاز طبیعی تامین می‌شود، نزدیک به ۸۴ درصد از نیروگاه‌های برق در ایران به گاز طبیعی وابسته است.

همچنین صنایع مختلف در ایران از صنایع سنگین و سبک بر پایه انرژی ناشی از گاز طبیعی طراحی شده‌اند. در هفته‌های اخیر که بحران گاز فراگیر شده است، اخبار و اظهارنظرهای فراوانی از گلایه و هشدار مدیران  صنایعی همچون فولاد، آلومینیوم و سیمان شنیده می‌شود که بیانگر همین وابستگی است.

از دیگر موارد وابستگی به گاز، ناوگان حمل و نقل عمومی و خصوصی در بسیاری از شهرهای ایران است که با افزایش ناترازی گاز این بخش نیز با تهدید توقف در انجام فعالیت‌هایشان روبرو خواهند شد.

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

بوشهر

ثبت نظر

اخبار

تحت فشار قرار دادن خانواده محمدرضا فردوسی برای تکذیب حقیقت

۱۹ بهمن ۱۴۰۱
ایران وایر
خواندن در ۱ دقیقه
تحت فشار قرار دادن خانواده محمدرضا فردوسی برای تکذیب حقیقت